ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ +856-(21) 213-256|info@tmd.gov.la

ນິຕິກໍາໃນຂະແໜງຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

By |2021-04-26T11:24:10+07:00September 13th, 2020|Comments Off on ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ
Go to Top